Miljömärkning och Ekologisk certifiering

Det är inte lätt att förstå vad som menas med alla olika påståenden och märkningar som finns på hudvårdsprodukter. Än idag saknas till stor del regler och kontroll på vad som skrivs och påstås på förpackningarna. Man kan t ex tillföra bara en liten aning växtextrakt i en syntetisk kräm och då kalla krämen ”naturlig”. Likaså kan man kalla en produkt ”ekologisk” utan att den innehåller mer än 10 % ekologiskt odlade råvaror. Här kommer lite förklaringar och bakgrund till hur det ser ut idag.

När vi i Sverige säger ”ekologiskt” menar vi oftast att något är ekologiskt odlat, t ex grönsaker eller frukter. När man på engelska eller ute i Europa säger ”ecological” eller ”eco” så menar man naturlig/miljövänlig. När något är ekologiskt odlat heter det på engelska ”organic”. Att en produkt har en ”ekologisk”, icke svensk märkning, betyder alltså oftast att den är naturlig. Det är självklart bra, men betyder inte att den har ett innehåll som är ekologiskt odlat. Det är en viktig bakgrund att ha för att förstå de märkningar som idag finns. Nedan kommer en förklaring på de olika orden naturlig, ekologisk (organic) och eko-certifierad ingrediens inom hudvård och kosmetik.

Naturlig ingrediens: Naturlig råvara och ursprung, kan vara behandlad, förädlad för att få fram vissa egenskaper, t ex lösa upp fett och löddra.

Ekologisk ingrediens: Naturlig råvara som odlats ekologiskt (utan bekämpningsmedel och konstgödsel) och inte heller förädlats på något vis med hjälp av kemikalier.

Ekologiskt certifierad ingrediens: Samma som ekologisk ingrediens men odlaren har dessutom certifikat på att råvaran är ekologiskt odlad enligt vissa standarder. De standarder Rosenseriens ingredienser är bedömda efter är USDA/FDA och EEC No. 834/2007. Det är samma standarder som gäller för odling av livsmedel för att de ska få kallas ekologiska. För att kalla en livsmedelsprodukt ekologisk måste dock minst 95 % av innehållet vara ekologiskt.

Ekologiskt jordbruk enligt standard USDA/FDA och EEC No. 834/2007: Enligt dessa standarder ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik. Ekologiskt jordbruk bör i första hand förlita sig på förnyelsebara resurser inom lokalt organiserade jordbrukssystem. I det ekologiska jordbruket är det inte tillåtet med kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, joniserad strålning eller genmanipulerade råvaror.

EKO-märkningar/certifikat inom hudvård: Finns många olika, en del har olika nivåer där de särskiljer om innehåll är naturligt eller ”organic”= ekologiskt odlat. En av de vanligaste ”ekomärkningar” som används idag har följande krav: Minst 95 % av ingredienserna ska vara naturliga och minst 10 % ska vara ekologiskt odlade. Det innebär att produkter som har det ekocertifikatet kan innehålla 5 % syntetiska ämnen och även 90 % icke ekologiskt odlade råvaror. Många ekomärkningar/certifikat har även förbud mot vissa ämnen, t ex parabener, mineraloljor, genmanipulerade ingredienser.

Rosenseriens Ekomärkning: Rosenserien vill vara tydlig och väljer därför att deklarera mängden av både naturliga råvaror och ekologiskt certifierade råvaror. Våra produkter är 100 % naturliga och det allra mesta av innehållet är också ekologiskt och även ekologiskt certifierat.

På vår ekosymbol redovisas antal procent på naturliga ingredienser och ekologiskt certifierade ingredienser enligt Svanens intervaller, se nedan. De flesta av våra produkter hamnar i det högsta intervallet. Vi har valt att göra Ekosymbolen internationell (på engelska) då eko-märkningar efterfrågas mycket utomlands. Symbolen här till höger betyder att produkten är ekologisk, råvarorna till 100 % naturliga och till mer än 75 % ekologiskt certifierade.

Ekosymbolen är på produktens framsida och på baksidan står enligt vilka standarder de ekologiska råvarorna är godkända med följande text: *Content of organically certified ingredients in the product according to standard EEC 834/2007 and USDA/FDA Standard.

Oberoende kontroll: För att konsumenter ska vara säkra på att det vi påstår om våra produkter verkligen stämmer är det viktigt att en oberoende part granskar både våra produkters innehåll och vad vi skriver. Vi har Svanen som oberoende part som kontrollerar alla våra ingredienser och texter. Vi har valt Svanen för att det är en känd märkning och som inte är vinstdrivande. Dessutom har de höga krav inom miljö och kontrollerar hela processen.

                                                                                                         

Kategorier: Hudvård